Update 31.07.2018

Geachte Fly Orange passagiers,

Tot onze grote spijt hebben wij u moeten mededelen dat alle geplande Fly Orange vluchten geannuleerd zijn.

Fly Orange heeft de afgelopen maanden samengewerkt met verschillende partners om vluchten uit te voeren. Een van deze partners komt thans zijn verplichtingen om vliegtuigen beschikbaar te stellen niet na, ondanks dat de kosten voor de geplande vluchten reeds aan de partner betaald zijn. De partner weigert het geld voor de niet uitgevoerde en de nog uit te voeren vluchten terug te betalen. Om die reden is Fly Orange niet in staat om aan gedupeerde passagiers terug te betalen of een alternatief te organiseren.

Fly Orange betreurt dit ten zeerste en is zich er ook zeker van bewust dat dit enorme gevolgen heeft voor gedupeerde passagiers. Wij beseffen dat dit voor alle passagiers om aanzienlijke bedragen gaat en dat dit vakanties, familieaangelegenheden en andere plannen heeft verstoord of zelfs onmogelijk heeft gemaakt. Hiervoor biedt Fly Orange oprechte excuses aan.

De communicatie met de passagiers is de afgelopen dagen niet naar behoren geweest. De wetenschap dat passagiers niet wisten wat de status van hun vlucht was en dat er in een aantal gevallen passagiers al met hun familieleden klaar stonden op de vliegvelden doet pijn. De voornaamste reden dat de communicatie niet naar behoren is geweest, is de omstandigheid dat na bekendmaking van de annuleringen aandeelhouders, medewerkers van Fly Orange en hun familieleden op verschillende manieren bedreigingen hebben ontvangen. Om de veiligheid te waarborgen moesten maatregelen genomen worden die een open communicatie met gedupeerde passagiers heeft belemmerd. Hoewel wij ons ervan bewust zijn dat het de geleden schade niet kan verlichten, hopen wij dat u ervan overtuigd bent dat het in geen enkel geval onze intentie is geweest om passagiers zo in het ongewisse te laten. Wij beseffen dat dit nooit zo had mogen gebeuren.

Omdat de uitvoerende partner vooruit is betaald en weigert terug te betalen heeft Fly Orange thans geen middelen meer om overige gedupeerden terug te betalen. Om die reden is Fly Orange genoodzaakt faillissement aan te vragen. Na faillissement, zal een curator trachten de schade die de partner heeft veroorzaakt vergoed te krijgen en zal hij erop toezien dat eventueel teruggevorderde gelden met inachtneming van de wettelijke regels verdeeld wordt onder gedupeerden.

Wij betreuren de situatie enorm en bieden onze oprechte excuses aan.

Met vriendelijke groet,

Het Fly Orange Team